Анкета за удовлетвореността на клиента - ОВД | ДП РВД

Анкета за удовлетвореността на клиента - ОВД

Уважаеми клиенти,
нашата мисия е да осигурим висококачествено, надеждно и ефективно аеронавигационно обслужване, като се поддържа високо ниво на безопасност и се намалява въздействието върху околната среда.

Ние разчитаме изключително много динамичен процес на взаимодействие с нашите клиенти да ни даде правилната насока за постигане на тези цели и за повишаване на качеството на обслужване. Тази анкета за удовлетвореността на клиента цели да ни предостави Вашето виждане за нашите взаимоотношения.

Полетата, отбелязани със звезда (*), са задължителни за попълване.

 

Моля, дайте подробности за всякакви пропуски в CNS услугите, които предоставяме

С даване на съгласие:
Разбирам, че администраторът на данни е държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД), с ЕИК: 000697179, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Брюксел“ № 1.
Разбирам, че мога да поискам тези данни да се проверят по всяко време чрез заявка за достъп, както и да поискам копие от тях.
Разбирам, че мога да поискам данните, които вече не се изискват за мен, да бъдат изтрити.
Разбирам, че данните ми ще бъдат унищожени в срок от 12 месеца след извършване на оценката.
Разбирам, че ако не съм доволен/на от начина, по който ДП РВД използва данните ми, мога да подам жалба до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Image CAPTCHA
Въведете символите, показани на изображението.