Въпросник за удовлетвореността на ползвателя - АИО | ДП РВД

Въпросник за удовлетвореността на ползвателя - АИО

Уважаеми Госпожо /Господине,
Целта на Службата за Аеронавигационно информационно обслужване (АИО) е да предоставя услуги с гарантирано качество, като поддържа високо ниво на безопасност за въздушната навигация. Поддържането на обратна връзка с Ползвателя е от голямо значение за постигането на нашата цел.
Най-любезно Ви молим да попълните този въпросник. Вашите отговори и препоръки ще ни помогнат да предоставим обслужване, отговарящо на Вашите изисквания.

Полетата, отбелязани със звезда (*), са задължителни за попълване.

 

С даване на съгласие:
Разбирам, че администраторът на данни е държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД), с ЕИК: 000697179, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Брюксел“ № 1.
Разбирам, че мога да поискам тези данни да се проверят по всяко време чрез заявка за достъп, както и да поискам копие от тях.
Разбирам, че мога да поискам данните, които вече не се изискват за мен, да бъдат изтрити.
Разбирам, че данните ми ще бъдат унищожени в срок от 12 месеца след извършване на оценката.
Разбирам, че ако не съм доволен/на от начина, по който ДП РВД използва данните ми, мога да подам жалба до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Image CAPTCHA
Въведете символите, показани на изображението.