SESAR - Изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе | ДП РВД

SESAR - Изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе

Статус: 
активен

Програмата за модернизиране на управлението на въздушното движение (УВД) в Европа (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development - SESAR) е технологичният стълб на Единното европейско небе (ЕЕН). Целта на програмата е разработването нови и иновативни технологични решения, които да подпомогнат постигането на целите на ЕЕН. SESAR е механизмът, който цели синхронизацията на всички научно-изследователски дейности в УВД, обединявайки усилията на богат набор от експерти към разработването на ново поколение функционалности за УВД.

Източник: SESAR JU  (http://www.sesarju.eu/)