Изпит по английски език за авиационен персонал | ДП РВД

Изпит по английски език за авиационен персонал

Авиационният учебен център (АУЦ) на ДП РВД провежда изпити за оценяване на нивото на владеене на английски език в съответствие с изискванията за владеене на езикова квалификация на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. на МТИТС за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал.

За определяне на нивото на владеене на английски език се провежда изпит, като се използва Test of English for Aviation (T.E.A.), продукт на Mayflower College, UK.

Оценяването и издаването на сертификати се извършва от Mayflower College, UK, съгласно подписан двустранен договор.

За въпроси и информация относно изпита ТЕА, провеждан в АУЦ на ДП РВД:

Борислава Сарафова

+359 2 937 12 95
 
Мариета Фердинандова
+359 2 937 16 64
 
Гриша Миланов
+359 2 937 17 83
Наръчник за провеждане на изпити от орган за оценка на владеенето на език към организация за обучение
870.5 KB
Заявление за допуск до изпит на кандидати, които не са служители на ДП РВД
333.58 KB
Регистрационна форма
1.14 MB
Заявление за допуск до изпит за служители на ДП РВД
185.7 KB