Изпит по английски език за авиационен персонал | ДП РВД

Изпит по английски език за авиационен персонал

Авиационният учебен център (АУЦ) на ДП РВД провежда изпити за оценяване на нивото на владеене на английски език в съответствие с изискванията за владеене на езикова квалификация на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. на МТИТС за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал.

За определяне на нивото на владеене на английски език се провежда изпит, като се използва Test of English for Aviation (T.E.A.), продукт на Mayflower College, UK.

Оценяването и издаването на сертификати се извършва от Mayflower College, UK, съгласно подписан двустранен договор.

За въпроси и информация относно изпита ТЕА, провеждан в АУЦ на ДП РВД:

Борислава Сарафова

+359 2 937 12 95

Мариета Фердинандова

+359 2 937 16 64 

Гриша Миланов

+359 2 937 12 33

Разяснения за кандидатите относно последна версия 5.0 на изпит TEA
497.51 KB
Наръчник за провеждане на изпити от орган за оценка на владеенето на език към организация за обучение
870.5 KB
Заявление за допуск до изпит на кандидати, които не са служители на ДП РВД
333.58 KB
Регистрационна форма
1.14 MB
Заявление за допуск до изпит за служители на ДП РВД
185.7 KB