Авиационен учебен център | ДП РВД

Авиационен учебен център

Авиационен учебен център

Авиационният учебен център (АУЦ) е част от Организацията за обучение на ДП РВД, сертифицирана за обучение на ръководители на полети на основание Регламент (ЕО) № 216/2008 г. на Европейския парламент и Съвета и Регламент (ЕС) № 2015/340 на Комисията. Обучението в Авиационния учебен център се провежда в курсове по одобрени от ГД "Гражданска Въздухоплавателна Администрация" учебни планове и програми.

Авиационният учебен център притежава валиден сертификат за професионално обучение на авиационни специалисти, издаден съгласно изискванията на Наредба № 27 за авиационните учебни центрове на министерството на транспорта и съобщенията и определя компетентността на АУЦ да предоставя обучение на авиационен персонал и персонал за аеронавигационно обслужване.