В началото го можели само птиците | ДП РВД

В началото го можели само птиците

В началото, в небето били само птиците. Имало достатъчно място за всички летящи живи същества. Във въздуха, те са се разминавали успешно благодарение на своите сетива - най-често зрение. Много години по-късно, това ще се практикува и от пилотите, като ще бъде наречено „визуална сепарация“.
 

Когато птиците летят в ято, те имат строго определен водач и ред за това кой и кога да води. Тези принципи са използвани и от хората при пилотиране на няколко въздухоплавателни средства в група.