Въпросник/Анкетна карта на ползвател | ДП РВД

Въпросник/Анкетна карта на ползвател

Моля, попълнете въпросите от Въпросника за удовлетвореността на ползвателя като маркирате полето, което в най-голяма степен отговаря на виждането Ви по поставения въпрос. Изберете "Не е приложимо" за всеки въпрос, за който не можете да изразите мнение.

Моля уверете се, че сте попълнили всички полета, маркирани с *

 

Въпросник за удовлетвореността на ползвателя относно предоставяното обслужване на въздушното движение (ОВД)

6. Как оценявате качеството на предоставеното обслужване?

Въпросник за удовлетвореността на ползвателя относно предоставяното аеронавигационно информационно обслужване (АИО)

Въпросник относно предоставяното метеорологично обслужване (МТО)

Въпросник за удовлетвореността на ползвателя относно предоставяното комуникационно, навигационно и обзорно обслужване (КНО)

7. Моля, дайте подробности относно недостатъци на КНО обслужването, което предоставяме, ако сте забелязали такива: