Стани ръководител на полети

Започна пролетната кампания за набиране на кандидати
за ръководители на полети.

Обслужване на въздушното движение

Обслужването на въздушното движение се изпълнява непосредствено от органите за обслужване на въздушното движение (ОВД).

Аеронавигационно обслужване

"Управление на въздушното движение" е съвкупност
от бордни и наземни функции за осигуряване
на безопасност и ефективност на движението
на въздухоплавателните средства
във всеки етап на полета.

Планиране на полети по ПВП

ДП РВД предлага интернет базирана услуга – WebFPL за попълване
и изпращане на полетни планове за полети по ПВП през интернет.

Добре дошли в сайта на ДП РВД

е-Услуги

ДП “Ръководство на въздушното движение” предоставя достъп на авиационни ползватели
до сборник аеронавигационна информация и публикация (AIP) на Република България, авиометеорологични услуги, план за използване
на въздушното пространство и планиране на полети по ПВП.