Актуална информация

Новини
17Юли
2015
Европейската комисия прекратява процедурата за неизпълнение на задължения срещу функционалния ...
Новини
16Юли
2015
ДП РВД пое трафика на стачкуващите румънски авиодиспечери
Новини
08Юли
2015
Девето заседание на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB

е-Услуги

ДП “Ръководство на въздушното движение”, предоставя за ползване сборник AIP на Република България на този сайт, като не носи отговорност по отношение на валидността, точността и качеството на предоставената информация.